รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BSc0602

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BSc0602
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90112
  • โทรศัพท์ : 074-288577
  • โทรสาร : 074-446917
  • อีเมล : chaiwat.pa@psu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cs.psu.ac.th

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชัยวัฒน์ พานิชกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Phone : 074-288577
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ชัยวัฒน์ พานิชกุล 2556-03-06 10:16:08

แก้ไขล่าสุดโดย : ชัยวัฒน์ พานิชกุล 2557-01-30 16:11:33