รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-968721
  • โทรสาร : 055-968724
  • อีเมล : sciencepark@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.scipark.nu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25521
25511
25401
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องแยกสารบริสุทธ์โดยใช้ของเหลวภ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องแยกสารบริสุทธ์โดยใช้ของเหลวภ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องแยกสารบริสุทธ์โดยใช้ของเหลวภ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องแยกสารบริสุทธ์โดยใช้ของเหลวภ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดความหนืด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถน... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้ควบคุมความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (A) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (A) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องตัดสบู่ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นผสมสาร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
อ่างควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้แช่เข็งฝาทึบ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-968721
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-968721 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 12:34:50

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-01-29 12:03:49