รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องอุปกรณ์ความร้อน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องอุปกรณ์ความร้อน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290
  • โทรศัพท์ : 053873842
  • โทรสาร : 053873843
  • เว็บไซต์ : http://www.iqs.mju.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25421
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้อบความร้อนแห้ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้อบความร้อนแห้ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเทคนิค
เตาเผา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเทคนิค
ตู้อบสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเทคนิค
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053875640
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Phone : 053873842
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : koonann thawan 2557-03-03 14:42:16

แก้ไขล่าสุดโดย : koonann thawan 2558-04-02 09:35:59