รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏฺิบัติการ เครื่องชั่ง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏฺิบัติการ เครื่องชั่ง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290
  • โทรศัพท์ : 053873842
  • โทรสาร : 053873843
  • เว็บไซต์ : http://www.iqs.mju.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดพื้นที่และสัดส่วนการถูกทำ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053875640
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Phone : 053873842
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : koonann thawan 2557-04-04 11:17:58

แก้ไขล่าสุดโดย : koonann thawan 2558-04-02 09:39:14