รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ : หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  • จังหวัด : นครราชสีมา
  • รหัสไปรษณีย์ : 30000
  • โทรศัพท์ : 044-223313-4
  • โทรสาร : 044-223313
  • อีเมล : lsu@sut.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://cste.sut.ac.th/2014/index.php

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วิมลพร โสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Phone : 044-223313-4
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : surajit sp 2555-12-20 11:42:39

แก้ไขล่าสุดโดย : SORAWEE ROHTPUNGMANEE 2560-02-06 13:02:37