รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053-917552
  • โทรสาร : 053-917548
  • อีเมล : cenpi@mfu.ac.th
  • เว็บไซต์ : https://cenpi.mfu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้เย็น สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
เครื่องปั่นผสม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องทำความร้อนแบบปกคลุม 1 ลิตร สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่อง Homogenizer สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
pimporn putsada มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7549
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 Phone : 053-917552 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2558-07-09 08:47:25

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-05-10 14:27:18