รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 0-5394-2007-9, 0-5394-8195-8
  • โทรสาร : 0-5390-3760,63
  • อีเมล : erdi.labchem@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.erdi.cmu.ac.th/index_main.php/services/lab

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
เครื่องชั่งหยาบ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเทคนิค
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เตาอบ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เตาอบ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เตาเผาอุณภูมิสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เตาเผาอุณภูมิสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 0-5394-2007-9, 0-5394-8195-8 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-04-07 15:13:05

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-04-07 15:21:25