รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการ SMART MATERIAL มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ SMART MATERIAL มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-948671
  • อีเมล : nitiporn@step.cmu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดแสง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องวัดเสียง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นชนิดปั้มข... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องวัดก๊าซ 5 ชนิด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดดัชนีความร้อน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องยิงเลเซอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบการสึกหรอของคอนกรีต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องบันทึกและจำข้อมูลขนาดเล็ก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล ขนาด 10 ช... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล ขนาด 4 ช่... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล ขนาด 40 ช... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นิติภรณ์ ไตรยวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 085-8632951
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Phone : 053-948671
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-06-23 14:32:49

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2562-01-03 11:43:04