รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TฺฺB 104)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TฺฺB 104)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-968770
  • โทรสาร : 055-968724
  • อีเมล : sciencepark@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.scipark.nu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-968721
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-968770 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2559-07-22 15:18:57

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-01-29 13:41:26