รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-943341-5 ต่อ 193
  • อีเมล : t.natthawut@gmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่อง NMR สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Phone : 053-943341-5 ต่อ 193
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-13 09:58:49

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-13 09:58:49