รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-941971,3,4 ต่อ 14
  • อีเมล : Jam_Natchanart@hotmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Natchanart thichak มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943397 ต่อ 14
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Phone : 053-941971,3,4 ต่อ 14
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-13 10:07:24

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-13 10:07:24