รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
  • หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  • ที่อยู่ : 64 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 30310
  • โทรศัพท์ : 044371354
  • โทรสาร : 044371432
  • อีเมล : r03_6@ldd.go.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
เครื่องวิเคราะห์เปลวไฟ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
64 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Phone : 044371354
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2559-11-30 15:38:29

แก้ไขล่าสุดโดย : กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2559-11-30 15:38:29