รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
  • หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  • ที่อยู่ : 201/1 ม.1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 60000
  • โทรศัพท์ : 056881246
  • โทรสาร : 056881241
  • อีเมล : soil9ldd@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://r09.ldd.go.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เครื่องเขย่าสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารประจุบวก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
เครื่องมือสำหรับหาธาตุอาหารประจุลบ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปิยวรรณ คลังชำนาญ กรมพัฒนาที่ดิน 0837933993
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
201/1 ม.1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ Phone : 056881246
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2559-12-02 10:25:28

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2559-12-19 15:18:34