รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10
  • หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  • ที่อยู่ : 196 หมู่11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 70000
  • โทรศัพท์ : 092-5957723
  • อีเมล : anal.rb10@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://r10.ldd.go.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารประจุลบ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยใช้แ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารประจุบวก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รุจิสา บุญประสิทธิ์พร กรมพัฒนาที่ดิน -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
196 หมู่11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี Phone : 092-5957723 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รุจิสา บุญประสิทธิ์พร 2559-12-06 13:47:02

แก้ไขล่าสุดโดย : สราวุธ มงคลดี 2559-12-06 14:54:07