รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
  • หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90110
  • โทรศัพท์ : 074-286904-7
  • โทรสาร : 074-212813
  • อีเมล : sec-all@group.psu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.sec.psu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25561
255541
255445
255383
2552145
2551119
255046
2549163
254853
254711
254615
25451
25444
25431
254211
25417
254033
25391
25383
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
STROBOSCOPE สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
มัลติมิเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องตรวจวัดแก๊สในบรรยากาศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดระดับเสียง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องบดย่อยไนโตรเจน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ครกบดสาร สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องชั่งสารชนิดละเอียด(ทศนิยม4ตำ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องชั่งสารชนิดละเอียด(ทศนิยม4ตำ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องปลูกผลึกแบบบริดส์แมน-สต็อคเจ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เบ้าหลอมทรงกระบอกที่ทำจากแกรไฟต์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องฉายรังสีเอกซ์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องอ่าน TLD สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ถาดหลุมโลหะใส่ตัวอย่างเพื่อใช้ในการ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ถาดหลุมพลาสติกใส่ตัวอย่าง สำหรับฉาย... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
วัสดุโลหะโพลิเมอร์สำหรับ TLD Badge ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เม็ดหัววัดรังสี TLD สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องรีดโพลิเมอร์โดยวิธีปิดผนึกด้... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ปั๊มสุญญากาศแบบ Rotary สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Diffusion pump สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Vacuum Gauge สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวแบบบริดจ์แ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่อง x-ray วินิจฉัยโรคเพื่อสำหรั... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เตา anneal อุณหภูมิสูง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่อง XRF สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ชุดเครื่องกลั่นสำหรับวิเคราะห์หาปริ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ตู้อบเพาะเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Colorimeter สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Sieving Shaker สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Water Activity meter สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศและอัดก๊าซได... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Texture Analyzer สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Tray Dryer สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Furnace chamber พร้อมชุดควบคุมและชุ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ถังบรรจุก๊าซไนโตรเจน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ก๊าซอาร์กอน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
อลูมินาครูซิเบิล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
พลาตินัมครูซิเบิล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ถ้วยควอท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
ครกอาร์เกรท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
Vacuum chamber สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Thin Film Deposition สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Electrical Resistivity Measurement ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Temperature measurement and control สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Digital Voltmeter สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Digital Ammeter สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Spin coater สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Xpert plus สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Ellipsometer สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
I-V curve measurement with simulato... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Solar detector สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เวอร์เนียคาลิเปอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Atomic Force Microscopy สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องอัดเบ้า สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดการไหลของพลาสติก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงย่านยู-วีหรื... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องขัดชิ้นงานแบบ 2 จาน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องลับมีดตัดชิ้นเนื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
SPIROMETER สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
Electrophoresis apparatus สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องแยกสารพันธุกรรม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้บ่มเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์แบบแสง พร้อมชุดถ่ายภา... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องสกัดซอกห์เลต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องกลั่นแบบลดความดัน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องกลั่นแบบใช้ไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
อาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hinton Agar สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
Muller Hinton Broth สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
Ashdown's medium สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
Trypticase soy broth สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
Paper disk สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
Ceftazidime powder สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
จานเพาะเชื้อพลาสติก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
ขวดสีชา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
ไม้พันสำลี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
เครื่องมือตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์สอบเ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
เครื่องมือตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์ความ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
เครื่องสร้างสัญญาณเทียมความดันเลือด... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตั้งบุคค... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดระดับเสียง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดความเข้มแสงแบบดิจิตอล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
แบบสอบถาม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหาค่าพลังงาน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์แบบแสง พร้อมชุดถ่ายภา... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศ์ฟลูออเรสเซน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทำน้ำ DI สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชุด Reflux สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อนินทรีย์เคมี
Fluorospectrophotometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
Tunneling electron microscope สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
Ultra Sonic Bath สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
Colour spectrophotometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อพ่วงกับ UV-Vis... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
สีย้อมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
Fluospectrometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
IR spectrometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
UV-Vis spectrometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
Rotary evaporator สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
UV lamp สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
แผ่น Thin-layer chromatography สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
High vacuum pump สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
ชุด Vacuum line สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
ชุดกลั่น solvent สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
Desiccators สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าโวลต์สูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีอุตสาหกรรม
เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำตาล สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องวัดความขุ่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นละเอียด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
สเปกโทรโฟโทมิเตอร์2 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องตกตะกอน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแยกสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
อะตอมมิกแอบซอบชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วง... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
Potentiostat/Galvanostat สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเต... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทรกราฟีแม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
UV spectroscopy สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
Impedance Analyzer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
Programmable power supply สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
Hight vacuum oven สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาหลอมแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
หัวตะเกียงเป่าแก้วแบบตั้งโต๊ะ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ถังแก๊ส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ถังออกซิเจน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
แว่นตาตัดแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
คีมเหล็ก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
มีดแกะสลักผลไม้ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ถุงมือกันความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
มีดตัดแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
แก๊สหุงต้ม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
แก้วอ่อน แก้วแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
น้ำทอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อนแห้ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่อง NMR spectrometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องให้แสงอัลตราไวโอเลตที่มีควา... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่อง Rotatory evaporator สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องสูบอากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณมลสาร GC-MS สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
หลอด UV พร้อมอุปกรณ์วัดความเข้มแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ชุดเตาเผา ตู้อบและอุปกรณ์ประกอบ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ชุดหลอดแก้วสำหรับประกอบเป็น reactor... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เตาเผาอุณหภูมิสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องกวนสารให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเทคนิค
เครื่องมือวัดแบบหลายพารามิเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
เครื่องเชื่อมโลหะ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ถังแก๊ส LPG พร้อมระบบควบคุมความปลอด... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ถังแก๊สออกซิเจนพร้อมระบบควบคุมความป... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ปั๊มลม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ชุดวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัพเปิ้ล สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
Carbon crucible พร้อมฝาเปิด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ปั๊มดูดอากาศที่สามารถลดความดันได้ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
Heater สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ท่อสแตนเลส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ท่ออลูมิเนียม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ลวดทังสเตน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
แกสอาร์กอน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
elevator สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
Cooling Tube สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
Pirex Glass Vacuum Tube สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
Circulating water bath สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Shaking water bath สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Compound microscope สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Top-load balance สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Viable count สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Pipette-aids สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
เอนไซม์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
เทอร์มินัล สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Standard ของ Methane สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Column (TCD) ของ Gas chromatography... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Fermeter สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Anacrobic chamber สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Anacrobic jar สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
Thermometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
microcentrifuge tubeและกล่องเก็บmic... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
เครื่องย่อยตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องยูวีวิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
ชุดเครื่องมือสปอตสารอัตโนมัติ พร้อม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องนับจานวนและวิเคราะห์ขนาดของอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องวัดอัตราการละลายของยาเม็ด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องหาความชื้นของเม็ดยา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องวัดความกร่อนของยาเม็ด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
Atomic Absorbtion Spectrometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
Fluorescense Spectrofluorometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
High Performance Liquid Chromatogra... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
Gas Chromatography สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
คอกสัตว์ทดลอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
Lamina flow สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
Differential scanning calorimetry สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Deep Freezer (-)20,(-)80,(-)150 องศ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Hand homogenizer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Image analysis สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Zeta sizer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Viscosimeter สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Gel electrophoresis สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Hot plate with magnetic stirrer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Analysis balance สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Differential scanning calorimetry สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Thermogravimetric analysis สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการเซลล์เพาะเลี้ยง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Dissolution tester สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Animal facility สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Flow cytometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
Perparative HPLC สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
Flash column chromatography สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
MPLC สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
Electrothermal melting point สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
Polarimeter สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
Analytical column สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
Semi-preparative column สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
Light & phase contrast microscopes สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชชีวภาพ
Biological hood สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชชีวภาพ
Refrigerator สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชชีวภาพ
Fluorescent microscent microscope สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชชีวภาพ
กระบอกฉีดยา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
peroolator สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
rotary veaporator สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
lyophilizer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหาจุดหลอมเหลว สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เตาให้ความร้อนแบบหลุม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัววัดในแนวแกน (axial) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อินดัคทีฟลีคัปเปิลพลาสมาส สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
เครื่องกระเทาะเปลือกข้าว สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
คอลัมน์โครโตกราฟี สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
เครื่องสกัดสมุนไพร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
เครื่องระเหยแห้งสารสกัด สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ตัวทำละลายอินทรีย์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
Bombcalorimeter สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์หาไนโตรเจน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis(... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบสภ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องเขย่าสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องชั่งสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องชั่งสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
ตู้อบ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเครา... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องปั่นตก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องปั่นตก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์
มือถือ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (aw) สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องวัดค่าความขุ่นของน้ำ (TURBID... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
เครื่องวัดค่าการน้ำไฟฟ้า สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ตู้อบลมร้อน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ดินปลูก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ขี้เลื่อยอัดแท่ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
กาบมะพร้าวอัดแท่ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ระบบฐานข้อมูล GIS สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องปั่นไอศครีม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องบดอาหาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องผสมอาหาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องอัดเม็ดอาหาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องกลั่นน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้า สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องคั่วชา สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องนวดแบบเส้น สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่อเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องแยกกาก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ตู้ถ่ายเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
โต๊ะผลิตแบ่งบรรจุ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องบรรจุชาชง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องหั่นตะไคร้ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องปิดผนึกถุงด้วยความร้อน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
ตู้อบ Hot Air Oven สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
ตู้อบลมร้อน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
เครื่องตีผสม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
เครื่องปั๊มท์สารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
พลาสติคแวร์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Fetal bovine serum (FBS) สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Glutamine solution 200 mM สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
HEPES สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Kanamycin สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Dulbecco's Phosphate-buffered salin... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
African green monkey kidney cell สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
HSV-1 สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
RPMI-1640 สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
MEM สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Monoclonal antibody สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Human hepatoma cell สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Trypsin, EDTA สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Sulforhodamine B (SRB) สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Crystal violet สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Trichloroacetic acid สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Dimethylsulfoxide สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Methyl cellulose สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Tris (hydroxymethyl)-aminomethane สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Tissue culture flask 25,75 สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Cryogenic tube 2 ml สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
24-well plate สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
96 well plate สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Eppendorf tube 1.5 ml สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
Elisa reader สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
ชุดทดลองยิงกระสุนความเร็วสูง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องสูบน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่อง Magnetic stirrer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องวัดความหนืด สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
ตู้อบ Hot Air Oven สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องวัดสี สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องปั่นผสมอาหาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่อง DSC สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่อง SEM สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องมือวัด Texture สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องเขย่าสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องตากแห้งเจล สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ตู้ปลอดเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ที่วางหลอดทดลอง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ที่วาง microcentrifuge tube สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
millipore filter ขนาด 0.45 ไมโครเมต... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
สารเคมีสำหรับแยกแบคเทอริโอซินให้บร... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
dialysis tubing สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
dialysis tubing สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
coomassie brilliant blue สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
สารเคมีสำหรับการทำ SDS-PAGE สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
protein marker สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
สารเคมีสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Balance สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Automete fragment DNA analysis mach... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
PCR machine, Agarose Gel eletrophor... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Heat block สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Fume hood สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Oven สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Hot plat stirrer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
Heating block สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
micropestle สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ชุดเตรียมกาซ phosphine สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ชุดตรวจสอบความเข้มข้นของกาซ phosph... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
PCR tube&boxes สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
pipette tips&boxes สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
microcentrifuge tube&boxes สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
storage racks สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
dessicators สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
gas-tight syringes สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
magnetic stirrer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
thermohygrometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
gas mask สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ขวดปากกว้างสำหรับเลี้ยงแมลงและอาหาร... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ชุดทำให้สารเข้มข้นด้วยสูญญากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
transilluminator สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องกำเนิดศักย์ไฟฟ้า สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
แท่นให้ความร้อนและแท่นคนสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ตะเกียงบุนเสน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ปิเปตอัตโนมัติ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
กล่องให้ความร้อน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องทำน้ำแข็ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
อ่างใส่น้ำสำหรับทดลอง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองสภาพการไหลขอ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
แผนที่ความละเอียดสูง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
แก๊สไนโตรเจน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอไมโครสโคป สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
โปรแกรม Minitab Release14 สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ชุดขึ้นรูปลูกหินแบบหล่อเหวี่ยงแกนนอ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ชุดทดลองการตั้งศูนย์ถ่วงล้อหินขัด สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องผสมปูนและหิน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องดูดความชื้น สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูด... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Zeta sizer nano series สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Programmable multimeter สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Furnace สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้เย็นเก็บสารเคมี สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Ultrasonicate สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง rotary eveporator สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ทำครัว สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
High speed mixer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Tissue homogenizer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Microscope and digital camera สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้สำหรับทดลองสัต... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง High pressure homogenizer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจวิเคราะห์ขนาดอนุภาคนาโนพ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจวัดสภาพผิวหนัง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ATR-FTIR spectrometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
GC-Mass spectrometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Cyclic voltammeter สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Scanning electron microscope สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Transmission electron microscope สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกวนสารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไมโครปิเปต สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
FTIR spectrometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Poder X-ray diffractometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
X-ray fluorescence spectrometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
RF sputtering deposition สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Thermal evaporator deposition สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฟิล์มถ่ายรูป สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Fluorescence spectrometer สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องให้ออกซิเจนขนาดเล็ก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โม่ผสมคอนกรีต สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องฆ่าเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปิดฝากระป๋องแบบกึ่งอัตโนมัติ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องไล่อากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้บ่มเพาะเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความเป็นกรด –ด่าง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้อบลมร้อน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องบดพืช สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือวัดความเร็วลม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครี่องล้างความถี่สูง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องบดแบบลูกบอล สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง Laser Particle Size Analyze... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องฆ่าเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปิดฝากระป๋องแบบกึ่งอัตโนมัติ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องไล่อากาศ(ด้านข้าง) สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องไล่อากาศ(ด้านหน้า) สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรมิเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง Keithley สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้าง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
PXIT ซีนทิไซเซอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
Vortex Flowmeter สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
Microprocessor สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องผสมสารชนิด Tumbling ball mil... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องคัดแยกขนาดอนุภาคของสาร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องอัดขึ้นรูปสารขนาดเล็ก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
Nuclear Magnetic Resonance Spectrom... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
Voltammetry Analyzer System สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ซอร์ฟแวร์ ABAQUS สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องมือทดสอบคุณภาพของทราย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานข... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องมือทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องมือทดสอบโครงสร้างเสมือนจร... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดอุปกรณ์ประกอบการทดสอบด้านโครงสร้... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องมือทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของเ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดการวิเคราะห์การเผาไหม้ภายในกระบอ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดต้นแบบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อุปกรณ์วัดและแสดงผล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ห้องสำหรับทดลองปรับอากาศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องยนต์ดีเซล4 สูบ พร้อมแม่นเครื... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์แบบ El... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียของเครื่อ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดปริมาณควันแบบกระดาษกรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดทดลองการฉีดเชื้อเพลิงพร้องชุดถ่า... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดต่อพ่วงเครื่องมือวัด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคทางโ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเตรียมสารเคมี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะ ขนาด 150 ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดทดลองผลิตไบโอดีเซล แบบ cavitatio... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สารเคมีต่างๆ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบวัสดุโดยการดึงกด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดหอทดสอบการกระแทก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
โปรแกรมวิเคราะห์เชิง Finite Element... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อุปกรณ์ขึ้นรูปแผ่นโลหะ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณและประมวลผล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
Wind speed measurement device สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
Data logger สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
Flow control valve สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
Pyranometer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
Flow measuring device สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เตาอบไมโครเวฟ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องอัดไฮโดรลิค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง (pH me... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโครป (SEM) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PHP สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล MySQL สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการเก็บ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Gas Chromatography (GC) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตู้เขี่ยเชื้อ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่อวนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องร่อนแยกขนาอนุภาค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องผสมสารละลาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตู้เขย่าบ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กล้องจุลทรรศน์แบบ compound สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กล้องจุลทรรศน์พร้อมกล้องดิจิตอลและโ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีและเครื่องมือทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องบรรจุน้ำเชื่อมลงกระป๋อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชุดอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปลูกหินขนาดเล... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
โปรแกรม Minitab Release 14 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องคัดแยกข้าวหัก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องทดสอบแรงอัด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวหัก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
Psychrometer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
Power Meter สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
Anemometer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 3 ตำแหน่ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กลูกหินแกนนอน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ลูกหินขัดข้าว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องถ่วงดุลย์แบบแรงโน้มถ่วง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องถ่วงดุลย์แบบแรงเหวี่ยง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องถ่วงดุลย์สนาม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องจักร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือกลที่ใช้สำหรับแปรรูปชิ้นง... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่อง CMM สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
โปรแกรม MatLab6.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
Force sensor สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
Handheld pitot tube สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อุปกรณ์สำหรับ flow visualization สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
กล้องCCD สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อุปกรณ์ทดลองพื้นฐาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เมล็ดข้าว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
CFD softwares (Fluent) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ตัวควบคุมความเร็วลม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือวัดความดัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวัดคุณสมบัติอากาศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อุโมงค์ความเร็วต่ำและความเร็วรอบคงท... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
คอมพิวเตอร์ความเร็วปานกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่อง Spectrophotometer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องหมุนเหวี่ยง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องบันทึกข้อมูล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สายต่อจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิเข้าเ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อุปกรณ์สร้างเครื่องอบแห้ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวิเคราะห์แรงอัด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานทดลองทรงกระบอ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องสีข้าวขนาดจิ๋วแบบลูกหินนอน1ล... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคทางโ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชุดอุปกรณ์สำหรับขึ้นลูกหินขนาดเล็ก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เตาอบ Induction furnace อุณหภูมิสูง... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ขนาดความล... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวัดความขาวของข้าว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวัดความแข็งแบบ Micro Vickers... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องวิเคราะห์ธาตุเคมีแบบ x-ray f... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
Data acquisition card สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Digital Oscilloscope สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทดสอบความแข็งแรง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความแข็ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง X-ray Diffraction สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง CHNS analyzer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เครื่องแก้ว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Analytical balances สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
AUTOLAB (Potentiostat) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Counter electrode : Pt สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Electrochemical cell สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Hotplate & Stirrer, Injection port สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตา แหน่ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโครป (SEM) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรมิเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง Keithley สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Scanning Electron Microscopy (SEM) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
FT-IR spectroscopy สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
SEIKO Instrument: SPA400 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Power Supply สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Digital Clamp Meter AC/DC 2000 A สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องเทสลาร์มิเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สว่านไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตัดเหล็ก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมแ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มัลติมิเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ออสซิลโลสโคป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง ESH Testing Limited สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทดสอบการกระแทก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเขย่าแนวราบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปั่นเหวี่ยง pH-meter สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง UV-spectrophotometer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว(Z Pr... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเชื่อมประสาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรซินพร้อมตัวทำแข็ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดต่อเครื่องมือวัด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดบันทึกข้อมูล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องบดดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชินวาแรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รางไล่อากาศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สายพานลำเลียงกระป๋องและชุดสะสมกระป๋... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปิดผนึกฝากระป๋อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องล้างกระป๋อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถังต้มน้ำเชื่อม-น้ำเกลือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องพาสเจอร์ไรซ์เซอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สายพานตรวจสอบวัตถุดิบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Freeze dryer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความจำชั่วคราว RAM ขนาด 1-2 GB สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลความจุ 2-4 GB สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระจกและระบบเลนส์ถ่ายภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์สำหรับวัดการกระแทรก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์วัดความเร็วของลำพุ่ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องถ่ายภาพความเร็วสูง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ที่จำเป็นการสร้างและพัฒนาเคร... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์สารโพรฟีโน... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดคอลัมน์และอุปกรณ์สำหรับการสาธิตก... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสเปคโตรเมทรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดค่าพีเอช สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดค่าซีอีดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดค่าของแข็ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Testing Machine สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเครื่องมือทดสอบความสะอาดของมวลรว... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเครื่องมือทดสอบระยะเวลาการก่อตัว... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงอัด สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ปรับแต่งการทดสอบการนำความร้อ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพการวัดค่าดู... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของทราย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ล้อหมุน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มูลเล้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหล็กฉาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สายพาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตุ๊กตา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหล็กเพลา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวตรวจจับระดับน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไมโครโปรเซสเซอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์รับส่งข้องมูล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือวัดระดับน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Ion exchange HPLC column สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
sephadex column beads สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือวารสารและตำรา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องลวกผักและผลไม้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่อง Automatic Surface Analyzer สาขาเศรษฐศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม Gaussian03 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเคมีควอนตัม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามสำหรับกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณ... สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์ Solid Work สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดดิสก์ความจุ 120 GB สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
RAM สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เครื่องทดสอบ 001 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเครือข่าย
โทรสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเครือข่าย
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ การสำรวจและรับรู้จากระยะไกล
Linux สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Hard drive สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
ระบบสำรองไฟ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
เครื่องอ่านจานแม่เหล็ก ความจุ 100 M... สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
เครื่องพิมพ์ข้อมูลแบบเลเซอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
เครื่องพิมพ์ข้อมูลสีแบบอิงค์เจ็ท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
Solfware ใช้ในการศึกษาคำนวณ molecul... สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
Molecular modelling solfware สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
ซอฟแวร์ทางด้านการบริหารจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางอภิญญา ศุกลรัตน์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-286914
นายพรพจน์ หนูทอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-286904-7, 074-286914
นางรุสนี กุลวิจิตร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-286904-7
นางสาวรัชนี ซันยิวา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
นายอุทัย ไทยเจริญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074286908
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Phone : 074-286904-7
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นางอภิญญา ศุกลรัตน์ 2555-11-15 11:32:17

แก้ไขล่าสุดโดย : นายพรพจน์ หนูทอง 2556-04-23 16:27:38