รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
  • หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  • ที่อยู่ : กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7363-1033 , 0-7363-1038 โทรสาร 0-7363-1034 อีเมล์ r12_1@ldd.go.th
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 96000
  • โทรศัพท์ : 0-7363-1033 , 0-7363-1038
  • โทรสาร : 0-7363-1034
  • อีเมล : r12_1@ldd.go.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องเขย่าสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องอะตอมมิกแอบซอบชัน สเปกโตโฟโต... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
เครื่องวัดปริมาณโพแทสเซียมและโซเดีย... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กิตติศักดิ์ ประชุมทอง กรมพัฒนาที่ดิน 074-330232-9
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7363-1033 , 0-7363-1038 โทรสาร 0-7363-1034 อีเมล์ r12_1@ldd.go.th Phone : 0-7363-1033 , 0-7363-1038 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สราวุธ มงคลดี 2559-12-26 15:03:41

แก้ไขล่าสุดโดย : นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง 2559-12-28 13:20:35