รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666 ต่อ 3389
  • โทรสาร : 0-5446-6662
  • เว็บไซต์ : http://www.eng.up.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ตู้อบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบความแข็ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบกำลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทำลาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบหขีดความข้นเหลวของดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดลองการจำแนกขนาดของเม็ดดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบการบดอัดดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดลองการหาค่าความซึมน้ำของดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบแรงเฉือนทางตรงของดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียวและชุ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบแรงอัดสามแกน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องเจาะสำรวจดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จิราภรณ์ วิชา มหาวิทยาลัยพะเยา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา Phone : 0-5446-6666 ต่อ 3389
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-01-10 15:38:03

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-23 10:08:38