รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666# 3401
  • โทรสาร : 0-5446-6704

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดความขุ่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ปั้มสูญญกาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องวิเคราะห์การตกตะกอน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องหมุนเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องโครมาโทรกราฟฟี่ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีอุตสาหกรรม
เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทิพวรรณ ทักท้วง มหาวิทยาลัยพะเยา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา Phone : 0-5446-6666# 3401 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-01-10 16:06:18

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-23 10:55:12