รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร


ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
nitipat tamee มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916268
pinya forgkhiaw มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916268
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
Phone : 053-916268
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

10.3.60

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-10 17:09:46

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 03:10:56