รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916216

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Kochamon Chaiya มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053916216
onauma chaida มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916247
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
Phone : 053-916216
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

10.3.60

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-10 17:16:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 03:11:40