รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์การแพทย์


ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
kanitta koedkam มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916566
tanin jugsee มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916566
tossapon jaipanya มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916566
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
Phone : 053-916566
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

10.3.60

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-10 17:24:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 03:11:44