รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 # 1776
  • โทรสาร : 054-466690
  • เว็บไซต์ : http://www.medsci.up.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25543
25531
25524
25513
25502
25494
25482
25474
25463
25441
25431
25421
25403
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้บ่มเพาะเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้บ่มเพาะเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้บ่มเพาะเชื้อ พร้อมเขย่า สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้บ่มเพาะเชื้อ พร้อมเขย่า สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องผสมสาร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องผสมสาร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
หม้อนึ่งความดันไอ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
หม้อนึ่งความดันไอ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องตีปั่นตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องนับจำนวนโคโลนี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้แช่แข็ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้แช่แข็ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้ปลอดเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องอ่านไมโครเพลท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาชนะเลี้ยงบักเตรีในสภาวะไรออกซิเจ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาชนะเลี้ยงบักเตรีในสภาวะไรออกซิเจ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาชนะเลี้ยงบักเตรีในสภาวะไรออกซิเจ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทัดดาว อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 Phone : 054-466666 # 1776 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-01-10 16:11:01

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-23 10:41:07