รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องผลิตยาปราศจากเชื้อ


แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ห้องผลิตยาปราศจากเชื้อ ชั้น 1 อาคาร 21 (อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ) สทน.องครักษ์ Phone : 061-4030320
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-27 16:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-27 16:03:09