รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666
  • โทรสาร : 054-466690
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
255510
25521
25491
25471
25441
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้ดูดซับสารเคมีและกลิ่นชนิดไร้ท่อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องผลิตเกล็ดน้ำแข็ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์สำหรับหลอมละลายสารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้เก็บรักษาสารเคมีแบบควบคุมอุณหภูม... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้แช่สำหรับเอนไซม์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้แช่เยือกแข็งเพื่อเก็บสารพันธุกรร... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่างเก็บน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็ก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเขย่าผสมสาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเเครื่องมือแยกสารพันธุกรรมและโปร... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมแบบใช้กระ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อม... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อขนาดเล็ก สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดเป่าลม... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้ปลอดเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้บ่มเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเขย่าแบบเป็นวงกลม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้เพาะเลี้ยงตัวอย่างทดลองแบบควบคุม... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับปฏิกริยาไฮบร... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ติดตามสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงสารความเร็วสู... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงสารความเร็วสู... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่า... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้อบแลละฆ่าเชื้อด้วยความร้อน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้เก็บสารเคมีไอระเหย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
หม้อนึ่งความดันไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
ตู้ปลอดเชื้อแบบยิ่งยวด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
ตู้อบความร้อนสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบค... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
เครื่องกรองน้ำ Ultrapure water syst... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสารพันธุกรรม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
ชุดถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย... สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย... สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย... สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
คุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง มหาวิทยาลัยพะเยา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 Phone : 0-5446-6666 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-01-11 10:21:06

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-10-09 12:01:27