รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้อง SC 2208

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC 2208
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210
  • โทรศัพท์ : (074) 609607
  • โทรสาร : (074) 609607
  • อีเมล : science.tsu.pt@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www2.tsu.ac.th/org/sci/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดวิเคราะห์แพลงก์ตอน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องปั๊มสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ชุดทอลองเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดศึกษาเรื่องดับเบิ้ลเพ็นดูลัม สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดทดลองคลื่นตามขวาง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบเครื่องชั่งไฟฟ้า... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Wave and Sound สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องบันทึกแดด สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดแรงดึง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องทดสอบแรงกดอัด สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดทดลองฟิสิกส์ความร้อนพื้นฐาน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดปฎิบัติการกฎของฮุก สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดปฏิบัติการแพนดูลัมเดี่ยว สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Phone : (074) 609607
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-09-05 11:33:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -