รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1-109 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44150
  • โทรศัพท์ : 085-4509642/093-2289376/043-754333 ต่อ 1104
  • โทรสาร : 043-754247
  • อีเมล : nittaya.waa@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.science.msu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25541
25531
25521
25491
25471
25442
25432
25401
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
UV-VIS Spectophotometer สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมส... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องชั่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
อะตอมมิกแอพซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโตมิเต... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดอุณภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ตู้อบสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อารยา ตาพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0854509642
นิตยา หวังผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 098-1609817, 093-2289376
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1-109 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Phone : 085-4509642/093-2289376/043-754333 ต่อ 1104 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-15 10:11:32

แก้ไขล่าสุดโดย : นิตยา หวังผล 2561-08-23 13:17:51