รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเคมี หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 024707550
  • อีเมล : central.lab.pdti@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.pdti.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรีย์เคมี
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อาสาฬ พรหมมินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707550
อรพรรณ นาสะกาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707550
อรวี ยุพาภรณ์โสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707550
ภานุ พลายบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707550
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน Phone : 024707550
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-04-05 03:00:21

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-04-19 15:57:11