รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-936219, 053-936221
  • อีเมล : researchmed@cmu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.med.cmu.ac.th/research/equip/

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กัญญาณี พรหมสวรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 082-1961715
สินีนาถ สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936219
ทิพวรรณ ยะสง่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936219
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Phone : 053-936219, 053-936221
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2561-06-19 09:14:05

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2561-06-19 09:16:49