รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055267080

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้อบลมร้อน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางปรารถนา ขะมานาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 055-267080
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก Phone : 055267080
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 11:27:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -