รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์ทางเคมี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเทคนิค
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่ง 2 ตําแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาเผาอุณหภูมิสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาให้ความร้อนพร้อมชุดกวนสารด้วยแท่... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความหนืด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถดูดความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งขนาด 5 Kg สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความหวาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความเค็ม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาให้ความร้อนสำหรับการวิเคราะห์ค่า... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จุฑาทิพย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ 0861592649
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Khwanjai Nimduang 2562-01-15 15:00:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -