รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 38393916
  • โทรสาร : 38393915
  • อีเมล : wissarut@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cib-buu.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัด 3 แกน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัด 2 แกน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดความเรียบผิว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดความกลม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายวิศรุต คงสกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 0863098356
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Phone : 38393916
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นายวิศรุต คงสกุล 2562-02-01 08:56:05

แก้ไขล่าสุดโดย : นายวิศรุต คงสกุล 2562-02-26 13:33:03