รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสารต้านอนุมูลอิสระ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสารต้านอนุมูลอิสระ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1376
  • อีเมล : Sakonwat.kam@uru.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 087-8394786
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Phone : 055-411096 ต่อ 1376
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2562-02-01 10:48:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -