รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 0897532668
  • อีเมล : siriwimon@go.buu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดธาตุโลหะ(ICP-OES) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ตู้อบความร้อน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องวัดการกัดกร่อนทองแดง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องวัดจุดขุ่นมัว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องวัดกำมะถัน (XRF) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องหมุนเหวี่ยง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องวัดจุดวาบไฟ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องย่อยไมโครเวฟ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องไตเตรทหาน้ำในน้ำมัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เตาเผาความร้อนสูง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องผลิตน้ำ DI สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับวิ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับวิ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineerin...
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon มหาวิทยาลัยบูรพา 0897532668
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Phone : 0897532668 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-01 10:53:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -