รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้น 1 ห้อง MS104 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038103042
  • โทรสาร : 038394480
  • อีเมล : microscopic.center@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://science.buu.ac.th/part/mc/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่าย... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทนีย์ บุญมามีพูล มหาวิทยาลัยบูรพา 038103042
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้น 1 ห้อง MS104 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Phone : 038103042 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จันทนีย์ บุญมามีพูล 2562-02-01 14:08:56

แก้ไขล่าสุดโดย : จันทนีย์ บุญมามีพูล 2562-02-20 15:56:36