บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การเตรียมและวิเคราะห์แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยของไทย

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การเตรียมและวิเคราะห์แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยของไทย