บทคัดย่อ (ABSTRACT)

โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา