บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

  1. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพลาสติกชีวภาพและยางพาราผสมและเทคโนโลยีการผลิต