บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล