บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ระยะเวลาในการทำแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลับกึ่งแห้ง.

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

http://journal.agri.cmu.ac.th/pdf/J00061_C00363.pdf