บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การปรับปรุงการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

-