แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเตรียมและวิเคราะห์แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยของไทย