แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากขิงผสมน้ำผึ้ง

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากขิงผสมน้ำผึ้ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากขิงผสมน้ำผึ้ง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่