ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างเครื่องมือการทดสอบการโก่งตัวของคาน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

TAG

การโก่งตัว, คาน, เครื่องมือทดสอบ

KEYWORD

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-02-01 14:13:09

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:47:17