ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Green synthesis of dipyrromethanes in aqueous media catalyzed by SO3H-functionalized ionic liquid

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 Organic and Biomolecular Chemistry
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ScienceDirecthttp://https://www.scopus...

TAG

Aqueous media, Catalysis, Dipyrromethanes, Efficient catalysts, Functionalized ionic liquids, Green synthesis, Hydrogen sulfate, Ionic liquids, Metal free

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-02-15 04:00:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-08-07 16:22:31