ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษา Xyloglucan เพื่อให้เกิดการนำส่งยาเนิ่นด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลอง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินงบประมาณแผ่นดิน
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-30 10:53:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -