ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน))
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Evaluation of efficacy in treatment of psoriasis of cannabis extract cream
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เนติ วระนุช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

ครีมผสมสารสกัดกัญชา, โรคสะเก็ดเงิน

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 02:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-02 23:08:23