ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทามือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.))
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทามือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The formulation development project and production of anti-microbial hand cream products containing Andrographis paniculata extract
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เนติ วระนุช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 02:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-02 23:09:40