ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Watermelon seeds and peels: fatty acid composition and cosmeceutical potential*

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 Research Article
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Research Articlehttp://https://www.ocl-jo...

TAG

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-11-18 15:11:07

แก้ไขล่าสุดโดย : -