ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Psychometric properties comparison between EQ-5D-51 and EQ-5D-31 in the generalThai population

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2564 Quality of Life Research
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Quality of Life Researchhttp://https://pubmed.ncb...

TAG

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2564-01-28 12:57:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -