ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

ชีวเคมี, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันกระเทียมชนิดแคปซูลจากกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม อนุพันธุ์ของวิตามินอีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงและผลของข้าวแดงที่สุกแล้วต่อสภาวะเครียดออกซีเดชั่นในผู้ป่วยโรคเบาหวานผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ผลของข้าวแดงมันปูและข้าวนิลต่อการลดภาวะแทรกซ้อนในหนูทดลองเบาหวานEnhanced detectability in proteome studies
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-07 15:41:30

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-23 21:59:23